Foto: Jørgen Bikset

555 millioner fra Havbruksfondet til nordlandskommuner

– Nå har vi en regjering som har lyttet til våre innspill, det sier en fornøyd fylkesrådsleder for Nordland Remi Solberg.


– Vi har vært opptatt av at vertskommunene som legger til rette for oppdrett skal få mer igjen for å utvikle gode tjenester, legger  Solberg til.

Nordland fylkeskommune vil få utbetalt nesten 80 millioner for 2022 gjennom havbruksfondet, opplyses det fra fylkeskommunen i dag.

Fylkesrådsleder Remi Solberg

Viktig for kystkommunene

– Kystkommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for oppdrettsnæringa, og summen de nå får er større enn ved forrige tildeling. Det betyr at disse kommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Gjennom Havbruksfondet får havbrukskommuner og -fylkeskommuner en andel av inntektene fra lakseauksjoner som blir holdt annethvert år.

I Nordland vil vertskommunene få utbetalt 555 millioner for 2022.

800 millioner ekstra

Regjeringen har foreslått å øke overføringen til Havbruksfondet med 800 millioner kroner. Om Stortinget gir sin tilslutning vil regjeringa utbetale over 3 milliarder kroner; den største utbetalingen i ett enkeltår. I tillegg vil kommunesektoren motta en ytterligere overføring i 2023. Til sammen utgjør over 170 millioner mer til Nordlandskommunene.

– Men den foreslåtte endringen vil Nordland fylkeskommune alene få utbetalt over 24 millioner mer. Disse pengene kommer svært godt med i en tid hvor vi har økte renteutgifter og økte kostander i Nordland fylkeskommune, avslutter Solberg.  

Debatt
Vefsn No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.